Presentations: 3

Follow   Followers: 0

prezentacjaprojekt

Co osoby anglojęzyczne myślą o Polakach oraz jak my postrzegamy ich?
Cel projektu
Pokazanie roznic kulturowych między Polakami a osobami anglojęzycznymi oraz udowodnienie, że stereotypy są mylne.
S...

Publish on Category: Educative 6

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

prezentacjaprojekt