Publications: 2 | Followers: 0

REFRESH

Publish on Category: Non-Fiction 0

SODA PAC PA
CLO
Sỏi 10-5mm : dày 100- 150mmRửa lọc nước + khí: dày 150 - 200mm
Cát thạch anh Cỡ hạt 0,60-0,65mm : dày 700 - 800 mmCỡ hạt 0,75-0,80mm : dày 1300 - 1500 mmCỡ hạt 0,90-1,00mm :...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
REFRESH