Publications: 2 | Followers: 0

Taphuan draft

Publish on Category: Non-Fiction 0

NỘI DUNG TẬP HUẤN
1. Tổng quan về xử lý nước và các dây chuyền công nghệ xử lý nước
2. Tính chất hóa lý của nước và công đoạn châm, cân chỉnh hóa chất keo tụ, khử trùng
3. Hệ thống giám sát, điều k...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Taphuan draft