syahirahrosli
Follow
( Publications: 2 | Followers: 0 )

TAMADUN MELAYU PRESENTATION

Pencapaian Tamadun Melayu Dalam Pelbagai Bidang &
Peranan Tamadun Melayu Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia
Masyarakat Melayu dan Mazhab Shafi'i
Pendidikan
Sosial
Undang-undang
Ekonomi
Kesenian
Persuratan
Prosa
Puisi
Sains dan Teknologi Melayu
Masyarakat Melayu & Mazhab Syafi'i
Apa kaitan?
Contoh elemen?
Di mana lagi dipengaruhi?
Apa yang terjadi pada
abad ke 20 Masihi?
Terjejas / tidak terjejas?
Apakah gambaran jelas yang dapat kita fahamkan?
sudah dianggap sinonim melalui pendakwah & guru agama tempatan
karya & penulisan yang dihasilkan ulama' tempatan
Pattani (Thailand), Acheh (Indonesia), Kalimantan (Indonesia)
penulisan tidak terbatas kepada pandangan ulama mazhab Shafi'i sahaja, pendapat dari mazhab lain juga turut diambil kira
TIDAK kerana banyak karya yang masih terikat dengan pendapat ulama aliran mazhab Shafi'i
Mazhab dominan dalam perkembangan penulisan teks syariah di Malaysia
Pendidikan
Sosial
Undang-undang
Ekonomi
Kesenian
Persuratan
Prosa
Puisi
Sains dan Teknologi Melayu
Hikayat Nabi Muhammad
Hikayat Para Nabi dan Rasul
Hikayat Para Sahabat Nabi
Hikayat Para Pahlawan Islam
Hikayat Ahli Sufi dan Orang Salih
Hikayat Nur Muhammad
Hikayat Bulan Berbelah
Hikayat Nabi Bercukur
Hikayat Israk dan Mikraj
Hikayat Raja Handaq
Hikayat Raja Lahad
Qisas Al-Anbiya
penceritaan tentang Abu Bakar As Siddiq, Umar al-Khattab, Ali bin Abi Talib
cerita tentang perkahwinan Ali & Fatimah serta Hassan & Hussain
cerita mengenai tokoh Islam
Iskandar Zulkarnain
Amir Hamzah
Muhammad Ali Hanafiah
Luqman al Hakim
Ibrahim bin Adham
Abu Yazid al Bistami
Rabi'ah al-Adawiyah
Karya Hamzah Fansuri
Karya Abdul Rauf Fansuri
Karya Tuk Shihabuddin Zainal Abidin
Karya lain-lain
Syair Perahu
Syair Burung Pingai
Syair Dagang
Syair Makrifat
Syair Asyiqin
Syair Ghafilah
Syair Sifat 20
Syair Nur Muhammad
Syair Nabi Ayub
Syair Nabi Yusuf
Syair Qiamat
Syair Neraka
Syair Rukun Haji
Syair Rukun Ibadat
Syair Rukun Nikah
Abdul Latif & Nazri (2014)
Osman et. al. (2001)
Perkembangan sains dan teknologi alam Melayu disokong dengan kepintaran menggunakan sumber alam semulajadi, mengkategorikan, menyusun dan mengklasifikasikan. Melayu mampu dan mahir membuat suatu barang daripada sumber alam
Antara ilmu yang dihasilkan daripada Tamadun Melayu :
PELESTARIAN ALAT MUZIK TRADISIONAL MELAYU
PENGHASILAN SEMULA KAIN LIMAR TENGGARU
PEMBINAAN MASJID
ILMU FALAK
PEMBUATAN LABU SAYONG
PEMBUATAN KERIS
TEKNOLOGI BATIK
KAEDAH PERLOMBONGAN
Kerajaan negeri Melaka

- Hierarki sosial masyarakat : superior-inferior

A : GOLONGAN PEMERINTAH

B : GOLONGAN DIPERINTAH
ELITISME

diwarisi drpd zaman Hindu-Buddha
KESAN :
peningkatan mobiliti sosial sukar berlaku kerana kepentingan diberikan kepada keturunan atau kebangsawanan individu
Undang-undang & Adat Istiadat lahir

Tujuan :
menjaga taraf dan kepentingan orang atasan
mengelakkan perbezaan taraf darjat
Sistem Khalifah Islam

adil dan sistematik

KESAN :
gelaran sultan
sistem mesyuarat kalangan ahli pakar (sistem syura)
sistem hisbah (menyeru kpd kebaikan & cegah kemungkaran
kriteria perlantikan menteri

(NASRUDDIN ET. AL., 2006)
BERASASKAN
class consciousness
(Semangat Kesedaran Kelas)
PEMBENTUKAN
social barrier
(halangan sosial)
PENYELESAIAN?
Sebelum Kedatangan Islam
Selepas Kedatangan Islam
Bercorak agraria yang bergantung pada alam :
-pertanian
-perikanan
-penternakan
Lahir pasar & kota bersifat antarabangsa
- berlaku aktiviti perdagangan oleh pedagang asing
(Arab, Parsi, China & India)
pertukaran daripada sistem barter --->
sistem mata wang
Pengaruh kesenian Islam
dapat dilihat pada : batu nisan, makam, masjid, kaligrafi

Batu nisan : karya seni terawal yang masuk ke Alam Melayu
Contoh
batu nisan Syeikh Abd. al Qadir bertarikh 903 (Kedah)
batu nisan Maulana Malik Ibrahim (berbentuk badan kapal terbalik gambaran pengaruh Parsi, hiasan tulisan ayat Al Quran buktikan kemahiran pengukir dalam seni khat Arab
Masjid

- didirikan pada peringkat awal dan dipengaruhi oleh bentuk dan hiasan Hindu (ukiran bunga teratai, daun-daunan, bukit-bukit karang, pemandangan, garis geometri

SECARA KESELURUHAN
Mempunyai maksud tertentu bagi masyarakat Islam
(mihrab, mimbar, dipenuhi dengan seni kaligrafi Islam yang dipetik daripada ayat Al Quran

(Abdul Latif & Nazri, 2014)
Sebelum Kedatangan Islam
Selepas Kedatangan Islam
dalam bentuk sastera lisan & sastera hikayat

Sastera Lisan :
cerita mitos (Puteri Santuobong)
lagenda (Mahsuri)
mergastua (Sang Kancil)
ungkapan Melayu (pantun, peribahasa, gurindam, mantera, teromba, seloka, teka teki)

(Osman et. al., 2001)

Bahasa tempatan yang dominan digunakan : Jawa Kuno & bahasa Melayu Kuno
Bahasa Ilmu : Bahasa Sanskrit
mengenepikan bahasa Sanskrit sebagai bahasa Ilmu
diganti dengan Bahasa Melayu yang diangkat taraf menjadi bahasa pengantar di kawasan Alam Melayu yang mempunyai sekitar 200 bahasa daerah
sistem tulisan Arab-Jawi diperkenalkan
bahasa Melayu mencapai kedudukan bahasa sastera popular

Hasil sastera kalangan masyarakat Melayu menerima perubahan dan mula bercirikan Islam (dibahagikan kepada dua bentuk iaitu : - prosa & puisi)
bahasa Melayu sebagai
LINGUA FRANCA
Ilmu Pengetahuan
Aktiviti Ilmu & Pendidikan
Ulama terkenal
Tempat perlaksanaan pendidikan
Apakah subjek terpenting?
Mengapa?
Kitab berasal daripada mana?
perhatian diberikan kepada ilmu syariah / naqliyyah
- bidang usuluddin
- fekah
- tasawuf

KITAB UTAMA :
Al- Durr al Manzum (Abu Ishak al-Shirazi)
Ihya Ulumuddin (Al-Ghazali)
Minhaj al-Talibin (Al-Nawawi)
GURU AGAMA : orang asing daripada Arab, Parsi, Turki, India
MURID MURID : Raja, kaum bangsawan, rakyat jelata
Nuruddin al Raniri (kitab Hidayah al-Iman, Sirat al Mustaqim)
Abdul Rauf Fansuri (Umdat al-Muhtajin, Mir'at at al-Tullab)
Abdus Samad al-Falimbani (Zuhra al-Murid)

(Nasruddin et. al., 2006)
dilaksanakan di :
rumah-rumah guru/pembesar
surau
masjid
istana

TUGAS GURU : mengupas ilmu agama daripada kitab fiqh
CARA : secara halaqah / berkelompok

(Fadhlullah, 2001 ; Muhammad Zahiri, 1996)
ILMU FIQH
USUL AL-FIQH
ilmu fiqh tersebar di Nusantara dibawa oleh pendakwah bermazhab Syafi'i
kitab mempunyai penyelesaian terhadap permasalahan yang berlaku
PATTANI, THAILAND
INDONESIA
Undang-Undang
Peranan Tamadun Melayu
Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia
Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan
Sistem Perundangan Tradisional
Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu
Semangat Kebangsaan dan Jati Diri Kebangsaan
Kedudukan Istimewa Orang Melayu & Bumiputera
Penerapan Nilai-nilai Islam & Kesan
Pendekatan Sistem Perbankan Islam dalam Era Globalisasi
kewujudan sistem beraja di mana :
Yang Dipertuan Agong = Ketua Negara
Raja-raja Melayu : Ketua Negeri
Kanun Perundangan berasaskan adat Melayu & Hukum Syariah
Melaka : Hukum Kanun Melaka, Undang-undang Laut Melaka.

Johor : Undang-undang Johor, Undang-undang Tubuh Negeri Johor 1895.

Pahang : Undang-undang Pahang.

Kedah : Undang-undang Kedah.

Perak : Undang-undang 99 Perak dan Undang-undang Keturunan Daripada Turun Negeri Perak.

Terengganu : Perlembagaan Negeri Terengganu, 1911.

Negeri Sembilan : di Sungai Ujong, Rembau, Johol dan Jelebu.
PERLEMBAGAAN MALAYSIA
sistem perbankan Islam yang dimulakan pada 1983

Walaupun wujudnya sistem konvensional, namun Perbankan Islam semakin popular di kalangan bukan Islam

bank-bank konvensional juga menawarkan skim perbankan Islam
penerapan nilai-nilai Islam menjadi tunjang kepada semua dasar dan polisi yang dijalankan oleh kerajaan

bangsa Malaysia yang majmuk turut menerima penerapan nilai-nilai Islam

Nilai Islam yang berasaskan tauhid dan merangkumi kesemuanya menjadi asas kepada kakitangan kerajaan dalam menjalankan tugas
Tamadun Melayu yang ditunjangi oleh kekuatan pegangan terhadap agama Islam sebenarnya telah banyak memberikan sumbangan kepada semangat juang di kalangan cendikiawan-cendikiawan Melayu dalam memperjuangkan hak orang Melayu dan juga kebebasan Tanah Melayu daripada belenggu penjajahan.


Di bawah pemerintahan British semangat kebangsaan untuk berjuang mempertahan dan membebaskan tanah Melayu telah bermula seawal 1900 dengan diketuai oleh beberapa orang pemikir dan cerdik pandai yang memperolehi pendidikan tinggi dalam bidang pengajian Islam daripada Universiti Al-Azhar Mesir dan juga daripada beberapa universiti di Timur Tengah yang lain.


Mereka ini telah menggunakan bahasa Melayu sebagai wahana dalam menyampaikan buah fikiran dalam beberapa majalah dan akhbar seperti al-Imam, Neracha dan al-Ikhwan.
Islam merupakan elemen penting dalam tamadun Melayu.

Secara khusus, Islam dan adat Melayu menjadi salah satu struktur terpenting kemelayuan dalam tamadun Malaysia.

Islam dan adat Melayu merupakan struktur yang saling melengkapi dan berintegrasi ke dalam wadah kemelayuan. Islam terus menjadi teras bagi identiti Melayu.

Dalam perlembagaan, orang Melayu didefinisikan sebagai orang yang berbahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu dan beragama Islam.

Agama Islam dijadikan salah satu daripada asas bagi mengiktiraf seseorang sebagai berbangsa Melayu. Begitu juga dengan perlantikan sultan bagi setiap negeri, sultan dimestikan beragama Islam.

Sultan juga diberikan peranan yang besar dalam mengetuai agama Islam di setiap negeri di Tanah Melayu.
istana
surau
rumah ulama
masjid
madrasah
NUR SYAHIRAH BINTI ROSLI (A146343)
PUTERI AIFAA ALYANNA BINTI MOHAMAD NOOR (A143305)
AZURA RAZALI (A146587)
MUSHAFFINA BINTI MUSA (A146232)
SUCI RETNO ANGGRAINI (A146924)
NURUL HIDAYAH BINTI MD HASIM (A146227)

Publish on Category: All 691

1

Embed

Share

Upload

TAMADUN MELAYU PRESENTATION