Follow
( Publications: 37 | Followers: 0 )

Con xin tôn vinh Lòng Thương Xót

Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tín thác, lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tín thác ...

Publish on Category: All 0

0

Embed

Share

Upload

Con xin tôn vinh Lòng Thương Xót