Follow
Publications: 37 | Followers: 0

Con xin tôn vinh Lòng Thương Xót

Publish on Category: All 0

Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tín thác, lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tín thác ...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Con xin tôn vinh Lòng Thương Xót