Follow
( Publications: 25 | Followers: 0 )

Utsläpp av växthusgaser från olika markanvändningar i ...

Utsläpp av växthusgaser 2000-2014 från olika markanvändningar i Sverige. Källa: Naturvårdsverket. Minus = kolupptag. CO 2-ekvivalenter, miljoner ton/år

Publish on Category: All 0

0

Embed

Share

Upload

Utsläpp av växthusgaser från olika markanvändningar i ...