Follow
Publications: 25 | Followers: 0

Utsläpp av växthusgaser från olika markanvändningar i ...

Publish on Category: All 0

Utsläpp av växthusgaser 2000-2014 från olika markanvändningar i Sverige. Källa: Naturvårdsverket. Minus = kolupptag. CO 2-ekvivalenter, miljoner ton/år

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Utsläpp av växthusgaser från olika markanvändningar i ...