Follow
Publications: 1 | Followers: 1

PENDEKATAN DALAM OBJEKTIVISME

Publish on Category: All 12

Pendekatan Objektivisme
Konsep
Strategi
Kaedah
& Teknik
END
Peranan Guru
Menyalurkan Pengetahuan daripada pendidik kepada murid.
Pendidik
Murid
Apa yang
perlu diajar
Siapa yang
patut mengajar
Di...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
PENDEKATAN DALAM OBJEKTIVISME