Follow
Publications: 2 | Followers: 0

Thawaf

Publish on Category: Health-Related 0

THAWAF
Pengertian
Thawaf ialah mengelilingi Ka'abah sebanyak tujuh (7) kali dimulai dari sudut Hajar al-Aswad menurut syarat-syarat yang tertentu.
Hendaklah orang yang thawaf itu menutup aurat
Hend...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Thawaf