Publications: 3 | Followers: 0

Cas1_C#

Publish on Category: All 4

Што е C#?
1.Модерен програмски јазик кој е широко применлив2.Развиен од страна на Microsoft како дел од .NET Framework3.Добро структуриран објектно ориентиран јазик4.Разбирлив и лесен за учење5.Ори...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Cas1_C#