Publications: 7 | Followers: 1

11a "Хүүхдийн хүслэн"

Publish on Category: Wildlife 24

Эрх зүй
Түүний тулгуур ойлголт
* Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын тогтолцоо
* Хүний эрхийн олон улсын гэрээ
* Хүний эрхийг хамгаалах эүндэсний тогтолцоо
* Иргэний хэрэг
* Эрүүгийн хэрэг
* Хэрэг ...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
11a "Хүүхдийн хүслэн"