Follow
Publications: 3 | Followers: 0

Газрын тосны тухай хуулиас

Publish on Category: Farming 0

Газрын тосны тухай хууль
1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт:
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тос, уламжлалт бус газрын тосыг эрэх, хайх, ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохиц...

1

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Газрын тосны тухай хуулиас