Publications: 7 | Followers: 1

9 хичээл2=

Publish on Category: All 19

Даалгавар-1
Компьютерийн дэлгэц дээрх дүн нэртэй файл нээж,
6,7,8,9-р ангийн хичээл бүрийн дүнгээ бичих
Та бүхэн энэ хичээлийн жилийн төгсгөлд суурь боловсролын гэрчилгээ авна. Гэрчилгээнд бичигдэ...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
9 хичээл2=