Publications: 2 | Followers: 0

Presentation - risk and return

Publish on Category: Classic Vehicles 0

анализ
Връзка между риск и доходност/възвращаемост/
финанси
ДОХОДНОСТ
бон
доходност
капитал
норма на доходност
слабост
падеж
информация
процент
норма на възвращаемост
статистика
възвращаемост
степе...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Presentation - risk and return