mojwusia
Follow
( Publications: 1 | Followers: 0 )

higrometry

psychrometr
Text
HIGROMETRY
higrometr włosowy
Wykorzystywany do dziś.

Oparty na ludzkich lub zwierzęcych włosach.

Mógł być wykorzystany również do zapisywania zmian wilgotności (higrograf)
higrometr kondensacyjny
1 - rurka szklana, 2 - kula owinięta

tkaniną 3 - kula z płynnym eterem,

4 - termometr wskazujący

temperaturę rosy, 5 - metalowa

blaszka, 6 - termometr wskazujący

temperaturę powietrza.
- zasada działania jest oparta na mierzeniu różnicy temperatury powietrza i temperatury punktu rosy

- skonstruowany w 1827 roku
Higrometr włosowy
1 - napięte włosy
2 - ukad dźwigniowy
3 - wskazówka
4 - skala wilgotności.
- oparty na różnicy temperatur wskazywanych przez dwa termometry: "suchy" i "mokry"
- stosowany do dziś
- wynaleziony w 1828 r.
1 - termometr suchy,
2 - termometr mokry,
3 - tkanina zwilżająca,
4 - naczynie z wodą
destylowaną.
higrometr oparty na zmianie przewodnictwa cieplnego
- zbudowany z czterech rezystorów w postaci spirali platynowych
- zmiana wilgotności powoduje zmianę temperatury rezystora na skutek zmiany przewodnictwa cieplnego
higrometr rezystancyjny
- oparty na zmianie oporu spowodowanej sorpcją wody z powietrza
- jako materiały higroskopijne wykorzystuje się np polimery modyfikowane, zawierające grupę sulfonową lub czwartorzędową grupę amonową

Publish on Category: All 50

0

Embed

Share

Upload

higrometry