Follow
Publications: 1 | Followers: 0

Тайлан

Publish on Category: Wildlife 0

2019 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
ХОЛБОО, ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН, ДЭСЛЭГЧ Ж.НАРАНМАНДАХ
Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны ...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Тайлан