( Publications: 1 | Followers: 0 )

Presentation

Kolej NA Zieleń Kolej NA Pieszych Kolejny Postęp
INWENTARYZACJA
Obserwacje z terenu (inwentaryzacja terenu, wywiady, dokumentacja zdjęciowa z terenu, pierwsze wrażenia, istniejąc...

Publish on Category: Photography 0

1

Embed

Share

Upload

Presentation