Follow
Publications: 5 | Followers: 0

金門自行車三日遊

Publish on Category: Birds 0

金門遊
金門自行車三日遊
旅遊資訊
費用
食:一天$750;三天$2250 住:一晚$1200;三天$3600樂:一天$200;三天$600伴手禮:約2000~3000三天費用約$8000~9000
交通
自行車環島金門
住宿
金門海灣Villa會館地址:金門縣金沙鎮浦山里后宅76號電話:0905-235003
金門介紹
旅遊目的
景點介紹-九宮坑道
景點介紹-模範街
景點介紹-金門國家公園...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
金門自行車三日遊