Follow
( Publications: 34 | Followers: 0 )

Local Governance and Public Goods Provision in Rural China

Local Governance and Public Goods Provision in Rural China Xiaobo Zhang and Shenggen Fan, IFPRI Linxiu Zhang and Jikun Huang, CCAP

Publish on Category: All 2

0

Embed

Share

Upload

Local Governance and Public Goods Provision in Rural China