Publications: 1 | Followers: 0

Konsep dan Andaian

Publish on Category: All 0

KONSEP, PRINSIP DAN ANDAIAN PERAKAUNAN
Entiti Berasingan
Pemilik dan perniagaan merupakan dua pihak berasingan
BADAN BERTERUSAN / USAHA YANG BERTERUSAN
Perniagaan dianggap mempunyai hayat yang bert...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Konsep dan Andaian