Presentations: 1

Follow   Followers: 0

test 1

Peranan Komunikas, bahasa dan petuturan dalam kehidupan seharian
Disediakan oleh
Justine milang
Leng Teck Kai
Komunikasi
Proses penyampian maklumat dari Komunikasi boleh ditakrifkan sebagai "satu...

Publish on Category: Graphic Arts 8

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

test 1