( Publications: 1 | Followers: 0 )

Go To School

Pagtiyak sa Damdamin
at Tono ng teksto
Ang Damdamin ng teksto ay tumutukoy sa kung ano ang
saloobin ng mambabasa sa
binasang teksto.
Ang tono naman ay tumutukoy sa saloobin ng awtor sa paksang kany...

Publish on Category: All 11

0

Embed

Share

Upload

Go To School