Publications: 1 | Followers: 0

Go To School

Publish on Category: All 11

Pagtiyak sa Damdamin
at Tono ng teksto
Ang Damdamin ng teksto ay tumutukoy sa kung ano ang
saloobin ng mambabasa sa
binasang teksto.
Ang tono naman ay tumutukoy sa saloobin ng awtor sa paksang kany...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Go To School