Publications: 1 | Followers: 0

New Focusky Presentation

Publish on Category: All 21

LIMANG DIMENSYON NG PAGBASA
I. Pag-unawang Literal
1. Pagkuha ng pangunahin, literal at tuwirangkahulugan ng salita, o pagkuha nito ayonsa pagkakagamit sa pangungusap.
2. Pagkuha ng m...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
New Focusky Presentation