Publications: 2 | Followers: 0

Uildwerlel 2

Publish on Category: Classic Vehicles 0

01
АюулХүн байгаль, үйлдвэрлэл,эд хөрөнгөд хохирол учруулах үр дүнд хүргэж болох нөхцөл байдлыг хэлнэ.
Ажлын байрны аюул ба эрсдэл
02
Осолын шалтгаан, нөлөөлөх хүчин зүйлүүд
03
Төсвийн байгууллга н...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Uildwerlel 2