Publications: 2 | Followers: 0

ehmed mlm slayd

Publish on Category: Classic Vehicles 0

Mövzu: Mülki Aviasiyada işin ,xidmətin və məhsulun maya dəyəri
İqtisadi elementlərin məzmununa görə
Material xərcləri üzrə
1
2
Aviamüəssisələrdə məhsulun istehsalına və satılmasına çəkilən xərclə...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
ehmed mlm slayd