Presentations: 2

Follow   Followers: 0

usop latest 10 jun

INVESTMENT GAME
4.4 ZB
PRINSIP DALAM PELABURAN MELABUR DALAM PRODUK YANG MEMATUHI HUKUM SYARIAH , ANTARA PRODUK PATUH SYARIAH;

1. SUKUK
2. SEKURITI PATUH SYARIAH
3. DANA UNIT AMANAH ISLAM
4. AMAN...

Publish on Category: Classic Vehicles 20

1

Embed

Share

Upload

Related Presentations

usop latest 10 jun