Follow
Publications: 1 | Followers: 0

enhbold ah

Publish on Category: Educative 1

Монгол Улсын эдийн засгийн өнөөгийн байдал
ЭДИЙН ЗАСГИЙН УНАЛТ
МАН 17.5%
АН 7.8%
АН 2.3%
Хямралаас бус бодлогын алдаанаас болж эдийн засаг хямарсан
2012 онд эдийн засгийн өсөлт
Төгрөгийн ханш 50 ху...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
enhbold ah