Publications: 1 | Followers: 0

Diamond Arrow

Publish on Category: All 4

Vận chuyển riêng từng chất
Các hình thức vận động chủ động
#1
#2
#3
Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Vận chuyển chủ động
-Nhóm 3 - Lớp 10 Văn-
Hãy cùng xem một video ngắn về vận chuyể...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Diamond Arrow