( Publications: 11 | Followers: 0 )

ХАРИЛЦАА

ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДИЙН ГЭР БҮЛ, БАГШИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
ХАРИЛЦАА
ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА НЬ ХАРИЛЦААНД ҮНДЭСЛЭНЭ.
ОЙЛГОЛТ
НЭГДСЭН ОЙЛГОЛТТОЙ БАЙХ НЬ ҮР ДҮНТЭЙ ХАРИЛЦАХАД ЧУХАЛ НӨЛӨӨТЭЙ
ДЭМЖЛЭГ
ХОЁР ТА...

Publish on Category: Birds 0

0

Embed

Share

Upload

ХАРИЛЦАА