Presentations: 2

Follow   Followers: 1

Presentation 1 juli

Ne bis in idem beginsel
Presentatie 1 juli 2016
Karen E. Adamus
Probleemstelling


Is de toepassing van het ne bis in idem beginsel in het nationaal fiscaal recht in lijn met het internationaal re...

Publish on Category: Government 31

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

Presentation 1 juli