Presentations: 2

Follow   Followers: 1

Presentation 1 juli

Ne bis in idem beginsel
Presentatie 1 juli 2016
Karen E. Adamus
Probleemstelling


Is de toepassing van het ne bis in idem beginsel in fiscaal nationaal recht in lijn met het internationaal recht ...

Publish on Category: Graphic Arts 20

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

Presentation 1 juli