( Publications: 16 | Followers: 0 )

Kasaysayan ng Wikang Pambansa sa Panahon ng Amerikano at Hapon

5
4
3
2
1
Panahon ng Hapon
01
02
03
03
Gintong panahon ng Panitikang Filipino
Pinagbabawal ang paggamit ng Ingles
Sinunog ang mga aklat at peryodiko na may kinalaman sa Ingles
Ipinagamit ang katutu...

Publish on Category: Photography Titles 0

0

Embed

Share

Upload

Kasaysayan ng Wikang Pambansa sa Panahon ng Amerikano at Hapon