Follow
Publications: 23 | Followers: 1

kollinar & perpendikulyar bektor

Publish on Category: Government 0

Вектор дээр хийх үйлдлүүд
Өмнөх хичээлийг бататгаж дараах тестийг бөглөнө үү?
1. Чиглэлтэй хэрчмийг юу гэж нэрлэдэг вэ? А. Шугам Б. Зураас В. Вектор Г. Хэрчим
2. А ...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
kollinar & perpendikulyar bektor