Publications: 2 | Followers: 1

Statsstøttespørsmål Ocean Space Laboratories

Publish on Category: Non-Fiction 0

Handlingsrom for offentlig støtte
Støtte som ikke er "statsstøtte"
Alle disse vilkårene må være oppfylt for at det skal foreligge "statsstøtte" etter EØS-retten:1. Støtten må innebære en økonomisk ...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Statsstøttespørsmål Ocean Space Laboratories