Publications: 20 | Followers: 1

TinyPPT

Publish on Category: Bikes 0

ŽIVOTNI CIKLUS PORODICE
Putanja koju porodica opiše na svom životnom putu ima kružni oblik i označava se kao ŽIVOTNI CIKLUS PORODICE.
LONGITUDINALNIRAZVOJ PORODICE
OČEKIVANI ŽIVOTNI DOGADJAJI
Putan...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
TinyPPT