Publications: 20 | Followers: 1

Licna prava i slobode

Publish on Category: Farming 0

LIČNA PRAVA I SLOBODE„Svi su ljudi rođeni slobodni, s jednakim dostojanstvom i pravima.”
Nevena Nešić 88Radmila Zlatanović 8929.10.2019.Filozofski fakultet u Nišu
Materijalna klasifikacija l...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
Licna prava i slobode